Đời là bể khổ

Đời là bể khổ, bây giờ bạn không khổ, sau này sẽ càng khổ Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt. Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế…