Giàu không chỉ tại số

Giàu nghèo không phải chỉ là do số định, mà còn bởi thói quen quyết định! Câu chuyện nhỏ dưới đây sẽ cho bạn thấy rằng giàu hay nghèo cũng là do chính mình. Trước tiên hãy nghe câu chuyện này: Trên một  hòn đảo nhỏ ở Đông Nam Á, những người giàu có kiếm được tiền,…