cover email

. 

  Ngày tổ chức: 27 tháng 03 năm 2016

 Thời gian: 08h30  – 17h30

  Địa điểm:  Tp.HCM

  Số lượng tham dự: 30 người

  Người chia sẻ: Hoàng Văn Thùy 

.

Chương trình trị giá 2.868.000 VND

Tuy nhiên,  20 người đăng ký đầu tiên sẽ không phải trả 2.868.000 VND

>>> 486.000

(Vui lòng điền thông tin chính xác để chúng tôi gởi tài liệu cho bạn, Nếu số lượng đăng ký vượt quá giới hạn thì sẽ ưu tiên những người đăng ký trước)

>>> Chi tiết chương trình